Yuk Bersegera Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Rabu, 12 April 2023 bersamaan hari ke – 20 Ramadan 1444 H awak menunaikan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Keluarga diserah terimakan ke Panitia Idul Fitri Masjid Jami’ An Nur Polsek Ciracas. RW 05 Kelurahan Rambutan Jakarta Timur.

Sesuai amanah Ibunda Almarhumah Hajjah Kamsiah binti Sutan Mahmud, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras.

” jangan angkau menunaikan zakat fitrah jo piti (uang) ”

Itulah penegasan Ibunda di kuatkan oleh Ayahanda Almarhum Haji Rd. Dahlan bin Affan ketika kami masih menetap di kampong halaman Tempino Jambi.

“Menunaikan zakat dalam bentuk beras sesuai dengan beras yang kita makan sehari hari”

Alhamdulillah amanah kami jaga sejak mendapat kewajiban membayar zakat fitrah dan zakat mal.  Kewajiban itu telepas dari tanggung jawab Orang Tua Kandung ketika ananda sudah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan sendiri.

Ustazd Fadil Bastaman Imam Rawatib Masjid  menerima secara syariah akad zakat. Dibacakan doa dan diaminkan.  Petugas mencatat dan memberikan tanda terima disaksikan para  jamaah dan ibu ibu.

Zakat fitrah dan sebagian zakat Mal memang selalu kami percayakan ke Khadimullah Masjid Jami An Nur.  Sejak bermukim d Asrama Polisi Komseko tahun 1984 sampai sekarang walaupun sudah pindah ke Perumahan BHP Kelurahan Dukuh.

Zakat fitrah dalam bentuk beras perkepala sebanyak 3.5 liter atau 2. 8 Kg.  Sedangkan dalam bentuk uang sebesar  Rp. 45.000,- sesuai ketetapkan Baznas.

Perihal zakat Mal kami bersama keluarga menghitung secara teliti berapa basaran yang 2,5 persen dari harta menetap selama 1 tahun.  Zakat Mal distribusikan setahun sekali khusus  bulan ramadan kepada para dhuafa dilingkungan kediaman juga nanti dikampong halaman Tempino Jambi.

Seperti di lansir dari Website Baznas https://baznas.go.id/zakatfitrah

Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan pada Idul Fitri. Sebagaimana hadist Ibnu Umar ra,

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat.” (HR Bukhari Muslim)

Selain untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadhan, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu,membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan semuanya termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan.

Besaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.

Para ulama, diantaranya Shaikh Yusuf Qardawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha’ gandum, kurma atau beras. Nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang, menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi.

Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 07 Tahun 2023 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Ibukota DKI Jakarta Raya dan Sekitarnya, ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp45.000,-/hari/jiwa.

Demikian laporan pelaksanaan kewajiban Zakat Fitrah dan Zakat Mal.  Semoga Allah SWT dan mengikuti Sunah Rasulullah Nabi Muhammad SAW selalu meredhoi hidup dan kehidupan kita.  Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

  • Salam Ramadan Hari ke -21
  • BHP, 13 April  2023
  • TD

 

 

 

Tinggalkan Balasan