Ruwatan Manten

Terbaru0 Dilihat

 

Ruwatan Manten

Tung Widut

 

Gamelan mulai bertalu

Pengrawit dan sang dalang di atas panggung

Berjajar hanya beberapa wayang

Yang dianggap keramat

Membawa keberkahan

 

Lakon sakti doa bagi sangpengantin

Duduk berjajar di depan panggung

Ayah ibu dan sepasang pengantin

Semoga hilang semua balak

 

Cerita lengkap dengan

Lawakan peregang otot

Limbukan sekejam dengan gending ringan

Suasana magis tak bubar oleh Susana

Tinggalkan Balasan